Steiger Haven

  • Algemeen

De Haven is een kleine binnenhaven aan de oostkant van Leiden. Dit is een passantenhaven aan de noordkant van het water met een aanlegsteiger voor boten. Deze haven is vaak de eerste binnenkomst in Leiden voor watertoeristen. In de haven kun je op je eigen boot overnachten en is elektriciteit aanwezig.

Hoe gebruik ik deze website?
Ontdek

Starten? Klik op de knop "Ontdek".

Draai

Klik en sleep om rond te kijken.

Klik

Volgende foto? Klik op het rondje.

Ik snap het