Brug - Vismarkt

  • Algemeen

Deze brug ligt over de Rijn en verbindt de Mandenmakerssteeg met de Stille Mare. Vroeger stroomde er veel meer water door de binnenstad van Leiden dan nu het geval is. Een groot deel van de grachten is gedempt. Veel grachten werden namelijk gebruikt als open riool, een broedplaats voor besmettelijke ziekten. Vanwege de slechte invloed op de gezondheid van de inwoners van Leiden besloot het stadsbestuur een aantal grachten te dempen. Zo ook het gedeelte tussen de Rijn en de Oude Vest, de Stille Mare en Lange Mare. Dit gedeelte werd in 1953 drooggelegd.

Hoe gebruik ik deze website?
Ontdek

Starten? Klik op de knop "Ontdek".

Draai

Klik en sleep om rond te kijken.

Klik

Volgende foto? Klik op het rondje.

Ik snap het